Menu

Driftinformation

Viktig information!!

24/11 -19
Tele2 kommer att utföra ett servicearbete i sitt nät som kommer att orsaka ett avbrott på följande kanaler.
Under tiden vi kopplar om kommer det att uppstå små störningar i bilden.
TV3, TV4 HD, KANAL 5, SJUAN,TV8, KANAL 9, TV 10, Kanal 11, TV 12 samt alla C Mores kanaler.
Jobbet är mellan 07.00 – 13.00