Menu

GDPR

Integritetspolicy för TV-Net en del av Telia

Då vi är en del av TeliaSverige AB omfattas vår personuppgiftsbehandling av Telia Sverige AB:sintegritetspolicy. Den nya policyn börjar gälla den 25 maj 2018 och har positiva effekter på din personliga integritet och förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Till integritetspolicyn

Läs mer om GDPR

 

Om du önskar begära ut information
Förfrågningar angående vår personuppgiftsbehandling görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla
uppgift om namn och personnummer.

Skicka förfrågan till vår postadress:

Romelebygden Kabel-TV – en del av Telia
Box 103
247 26 Veberöd

För övriga frågor kontakta kundservice på 046-81155 alt.
romeletv@veberod.com