Menu

Kanalsökning

Analog kanalsökning

I din TVs bruksanvisning hittar du hur du ställer in din TV. Välj analog kanalinställning. Du hittar de analoga programplatserna för respektive basutbud nedan:

Basutbud Veberöd

Basutbud Genarp

Digital kanalsökning

I din TVs bruksanvisning hittar du hur du ställer in din TV. Välj digital kanalinställning. I de flesta TV apparater kan man mata in ett antal parametrar vid digital kanalsökning. De som gäller i vårt nät är:

Startfrekvens          306 mhz

Symbolhastighet    6875

Modulering             64 QAM

Nätverksid               41001